آتشفشان آتشفشانی ژاپنی که فوران آتش نشانی طعمه باند را در ژاپن فوران کرد | گیفت کارت
یک آتشفشان ژاپنی که به وسیله جیمز باند مورد استفاده قرار گرفت، فوران کرد خرید گیفت کارت اپل هزاران متر در هوا پخش شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*