آخرین مأموران فرماندهی حمله سارین به دار آویخته شدند | گیفت کارت
ژاپن آخرین شش عضو فرقه قاتل ژاپنی را که ۱۳ نفر را در حمله سارین به مترو در توکیو کشته ساخت اپل آیدی، اعدام کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*