آرامگاه صوفی پنجمین سلسله در مصر کشف شد | گیفت کارت
مقبره متعلق به یک مقام ارشد در سلسله پنجم مصر در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب قاهره قرار گرفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*