آرامگاه ۴،۴۰۰ ساله در مصر پیدا شده است و ممکن است گنجینه پنهانی داشته باشد. | گیفت کارت
آرامگاه ۴،۴۰۰ ساله در مصر کشف شده ساخت اپل آیدی – با گنجینه های آن که در روزهای آینده قرار می گیرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*