آزمایش DNA برای مردان در درمانگاه که در آن زن در حالت رویشی زاده شد | گیفت کارت
تمام کارکنان مرد در یک مرکز مراقبت، که در آن یک بیمار زن که در سالهای بارداری به دنیا آمده گیفت کارت اپل، باید ارائه دهد DNA به پلیس.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*