آکسفام انکار نموده است. پس خرید گیفت کارت اپل زلزله | گیفت کارت
آکسفام این را انکار کرد که ادعا کرد که کارکنان ارشد کمک در هائیتی پس خرید گیفت کارت اپل وقوع زلزله ویران کننده ۲۰۱۰ خرید گیفت کارت اپل روسپی ها استفاده می کردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*