آکسفام خرید گیفت کارت اپل کار در هائیتی در برابر رسوایی ممنوع شده است | گیفت کارت
هائیتی در آستانه تحقیق در مورد رسوایی جنسی خیرخواهانه آکسفام را خرید گیفت کارت اپل فعالیت در کشور معلق کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*