اتحادیه اروپا میگوید بزرگترین شرکتهای دیجیتال با مالیات فناوری هستند | گیفت کارت
اتحادیه اروپا میگوید در حال حرکت به جلوگیری خرید گیفت کارت اپل «سیاهچاله» در قوانین مالیاتی خرید گیفت کارت اپل طریق پیشنهادات برای اطمینان خرید گیفت کارت اپل اینکه شرکتهای فناوری بزرگ پرداخت بیشتری نسبت به سهام خود دارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*