ارتش آمريکا گفته است که تقاضای کاخ سفید برای ساختن بازداشتگاه های مهاجر به عنوان هزاران نفر به سمت مرز مکزيک رد شد. ارتش آمريکا درخواست ترم را برای ساخت مراکز مهاجرين و | گیفت کارت
رد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*