استارباکس برای حذف صفحات پلاستیکی تا سال ۲۰۲۰ | گیفت کارت
استارباکس تا سال ۲۰۲۰ ممنوعیت انبساط پلاستیکی خرید گیفت کارت اپل تمام فروشگاههایش ساخت اپل آیدی که در سال به بیش خرید گیفت کارت اپل یک میلیارد اصلاح پلاستیکی خرید گیفت کارت اپل بین میرود.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*