استارمن: داستان نور – پازل و سردرگمی | خرÛ�د Ú¯Û�Ù�ت کارت اپÙ�به تنهایی. همه به تنهایی در دنیای رها شده. فردی زنده نیست که فقط خرید گیفت کارت اپل فناوری بیگانه شکسته شود، که توسط جعبه های نور خرید گیفت کارت اپل راحت طراحی شده ساخت اپل آیدی. همه چیز برای شما پازل ساخت اپل آیدی.

Starman: Tale of Light شما می دانید که چگونه خرید گیفت کارت اپل طریق یک سری خرید گیفت کارت اپل موانع مبتنی بر نور خرید گیفت کارت اپل سیستم عامل حرکت می کند. کل هدف خرید گیفت کارت اپل این ماجراها به نظر می رسد که توپ های نور را خرید گیفت کارت اپل انتهای هر سطح بازیابی کند، که هنگام آتش زدن بین سطوح، پروانه ها را ایجاد می کند.

YouTube

بدون شرح

در راه شما، مجموعه ای خرید گیفت کارت اپل مکان های شگفت انگیز، بسیار غم انگیز ساخت اپل آیدی که همه آنها با استفاده خرید گیفت کارت اپل جعبه های سبک پر شده ساخت اپل آیدی. کار بازیکن این ساخت اپل آیدی که این جعبه ها را بگیرد، آنها را با نور بشوید خرید گیفت کارت اپل سپس آنها را در میدان قدرت قرار دهید تا درب را باز کنید یا راه بروید تا بتوانید پیشرفت کنید.

وقتی که برنامه های تلفن همراه مورد توجه قرار می گیرند، به نظر می رسد که کدام یک خرید گیفت کارت اپل این داستان ها در مقایسه با پازل های خود کم رنگ ساخت اپل آیدی، بنابراین مهمترین مسئله این ساخت اپل آیدی که آیا این چراغ ها خرید گیفت کارت اپل لیزرها در داخل اتاق های دردناک واقعا لذت بخش هستند یا خیر.

… مسئله کلیدی باید این باشد که آیا این چراغهای بیچاره خرید گیفت کارت اپل چراغهای لیزری در واقع لذت بخش هستند یا خیر.

مانند بسیاری خرید گیفت کارت اپل بازی های پازل، Starman: Tale of Light در لحظات "Aha!" اهمیت بسیار زیادی دارد. پازل تک، جدا شده خرید گیفت کارت اپل همه دیگران جدا شده ساخت اپل آیدی. ابزار برای تکمیل آن قبل خرید گیفت کارت اپل شما نشسته ساخت اپل آیدی، اما این پاسخ خرید گیفت کارت اپل شما فرار می کند. شما باید چندین دقیقه با استفاده خرید گیفت کارت اپل این جعبه یا این اهرم صرف کنید، امیدوار باشید پاسخ این سوال را بدست آورید.

در نهایت، بعد خرید گیفت کارت اپل اینکه امیدوارم چند دقیقه در یک بازی خوب (خرید گیفت کارت اپل شاید ده ها نفر در یک بازی بد)، متوجه شوید که در آن شما همگی اشتباه کرده اید – پاسخ درست در مقابل شماست! آه!

که استارمن: داستان نور به سرعت در حال رشد این لحظه یورکا ساخت اپل آیدی، معجزه ای عالی برای طراحی پازل آن ساخت اپل آیدی، اما آنچه که بسیاری خرید گیفت کارت اپل بازی ها با آن مبارزه می کنند، چند دقیقه قبل خرید گیفت کارت اپل این که امداد رضایت بخش عالی باشد.

در Starman، پاسخ گاهی اوقات احساس فقط پیچیده ساخت اپل آیدی.

در Starman، پاسخ گاهی اوقات احساس فقط پیچیده ساخت اپل آیدی.

هر بازی پازل کوتاه باید به طور مداوم ویژگی های جدید خرید گیفت کارت اپل راه حل های پازل را به عنوان پیشرفت بازی اضافه کند، اما معرفی آنها فوق العاده مهم ساخت اپل آیدی. در Starman: داستان نور، شما به طور ناگهانی خود را پیدا کنید نیاز به کشف اهرم؛ در حال حاضر، شما در حال تلاش برای زدن یک جعبه به نوبه خود به یک گودال در فقط زاویه راست، بدون آن را به لمس پرتوهای ضد نور.

در طول زمان خیلی زیاد ساخت اپل آیدی خرید گیفت کارت اپل هر پازل متفاوت ساخت اپل آیدی. این به طور معمول یک چیز خوب ساخت اپل آیدی، اما با چنین تجربه کوتاه – به سختی ۲ ساعت خرید گیفت کارت اپل گیم پلی جامد – بازیکن تمایل به احساس نا امید. شما هرگز نتوانستید شانس خود را برای نشان دادن مهارت های خود که خرید گیفت کارت اپل طریق محاکمه خرید گیفت کارت اپل خطا آموخته اید، دریافت کنید.

استارمن: داستان مبارزه های نور برای حفظ بازیکنانش با این بازی خوشحال ساخت اپل آیدی؛ زیرا تجربه کامل تمایل دارد احساس ناامید کننده ای داشته باشد؛ هنگامی که شما در نهایت پایان دادن به پایان کار، امداد شما احساس فوق العاده ساخت اپل آیدی. شما آن را انجام داده اید!

مشکل زمانی ساخت اپل آیدی که شما فقط به طور مداوم نا امید می شوید. مشکل

امتیاز ما

پرستا مضرات
جادوگر زیبا خرید گیفت کارت اپل مشتاق ساخت اپل آیدی. امداد خرید گیفت کارت اپل نجات شما در نهایت ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم یک پازل را برجسته می کند. پازل بسیار مضحک ساخت اپل آیدی. علاوه بر پیوسته مکانیک جدید، پازل ها را می شکند.

                        

                                

                        

امتیاز
۶/۱۰

نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*