اسرائیل "دولت ملت یهود" را تأیید می کند قانون | گیفت کارت
اسرائیل یک قانون بحث برانگیز را تصویب کرده ساخت اپل آیدی که این کشور را به عنوان ملت یهودیان تعریف می کند خرید گیفت کارت اپل منجر به اتهاماتی علیه اعراب می خرید گیفت کارت پلی استیشن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*