اسرائیل هشدار می دهد که حزب الله تحت حمایت ایران برابر است با لبنان | گیفت کارت
اسرائیل هشدار داده ساخت اپل آیدی که "حزب الله برابر لبنان" ساخت اپل آیدی که پس خرید گیفت کارت اپل موفقیت انتخابات گروه حمایت خرید گیفت کارت اپل شیعیان اسلام گرا در انتخابات این کشور برگزار شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*