اسقف اعظم توتو خرید گیفت کارت اپل رسوایی اکسفام خاتمه می دهد | گیفت کارت
دزموند توتو، اسقف اعظم، به عنوان یک سفیر اکسفام ترک کرده ساخت اپل آیدی خرید گیفت کارت اپل گفته ساخت اپل آیدی که او در مورد رسوایی جنسی خیرخواهانه عمیقا ناامید شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*