اسقف اعظم در مورد سوء استفاده خرید گیفت کارت اپل رابطه جنسی محکوم شده است | گیفت کارت
یک اسقف اعظم مجرم شناخته شده ساخت اپل آیدی که سوء استفاده جنسی خرید گیفت کارت اپل یک کشیش را مخفی می کند خرید گیفت کارت اپل او را یکی خرید گیفت کارت اپل ارشد ترین اعضای کلیسای کاتولیک می داند که چنین اتهامی محکوم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*