اسما آل اسد، سرطان سینه، سرطان سینه | گیفت کارت |

اسما آل اسد، سرطان سینه، سرطان سینه | گیفت کارت
اولین خانم سوریه، اسما اسد، در معرض سرطان سینه در دمشق ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*