اسپانیا به چالش کشیدن باقی مانده Franco's remains | گیفت کارت
اسپانیا به سمت انعکاس بقایای دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو خرید گیفت کارت اپل محل یادبود بزرگ که در آن چند دهه تحت تعقیب بوده ساخت اپل آیدی، نزدیکتر شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*