اسپانیا تاریخ را با کابینه تحت سلطه زن قرار می دهد | گیفت کارت
اسپانیا در یک دولت جدید سوگند می گیرد که برای اولین بار در تاریخ کشور، زنان بیشتری نسبت به مردان دارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*