اسپانیا: سران اتحاد جماهیر شوروی Brexit را می توان لغو کرد | گیفت کارت
اسپانیا تهدید کرده ساخت اپل آیدی که یک نشست اتحادیه اروپا در برکسیت را متوقف کند، مگر اینکه با بریتانیا در مورد جبل الطارق موافقت کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*