اسپانیا ۳۰۰ میلیون یورو به شرکتهای تحت تأثیر سقوط توماس کوک می دهد | گیفت کارت
اسپانیا قصد دارد ۳۰۰ میلیون یورو (۲۶۶ میلیون پوند) برای حمایت خرید گیفت کارت اپل شرکت های تحت تأثیر سقوط اپراتور مسافرتی توماس کوک هزینه کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*