اشیاء دو بار خرید گیفت کارت اپل زمین به اورانوس ضربه زدند و آن را به شیب زدند | گیفت کارت
سیاره اورانوس پس خرید گیفت کارت اپل برخورد با "تصادف مرگبار" توسط یک شیء عظیم تقریبا دو برابر اندازه زمین، تحقیقات جدید پیشنهاد کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*