اعتراضات بزرگی در اسپانیا پس خرید گیفت کارت اپل تجاوز گروهی و # ۰۳۹؛ تبرئه | گیفت کارت
ده ها هزار نفر در اسپانیا پس خرید گیفت کارت اپل تبرئه پنج مرد متهم به تجاوز به عنف در جشنواره گاوداری پامپلونا اعتراض کردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*