اعتراضات جلیقه ی زرد: سربازان مسلح در سراسر فرانسه مستقر می شوند | گیفت کارت
سربازان باید در سراسر فرانسه مستقر شوند تا امنیت را در طول اعتراضات زنجیره ای این آخر هفته ها حفظ کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*