اعتراضات در هنگ کنگ: پلیس نبرد را خرید گیفت کارت اپل دست داد ، اما جنگ | گیفت کارت

[ad_1]


تمام نشد اما حتی وقتی ماسک های بنزین خود را پوشیدیم خرید گیفت کارت اپل به سمت طلوع "پیراهن های سیاه" رفتیم ، جوانانی که آیا نیروی محرکه این جنبش اعتراضی ضد دولتی در هنگ کنگ ساخت اپل آیدی ، من می دانستم که این روز یک روز وحشتناک خواهد گیفت کارت اپل.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*