اعتراضات مرزی به این دلیل که فلسطینی ها ۷۱ سال جابجایی را نشان می دهند | گیفت کارت
سربازان اسرائیلی که توسط سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل (سربازان اسرائیلی) اخراج شده اند، به معترضان متوقف شده اند تا آنها را خرید گیفت کارت اپل گرفتن بیش خرید گیفت کارت اپل حد نزدیک به حصار جلوگیری کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*