اعداد پایین آمده اند – اما در پایان چشم انداز Macron | گیفت کارت
تقارن اعتراضی وجود دارد، به ویژه هنگامی که پلیس دستور داده ساخت اپل آیدی که کنترل را حفظ کند خرید گیفت کارت اپل جنبش را انکار کند، خرید گیفت کارت اپل معترضان می دانند این طرح ساخت اپل آیدی


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*