افرادی که خرید گیفت کارت اپل وینس دیدن می کنند باید مالیات توریستی خود را پرداخت کنند | گیفت کارت
در حال بازدید خرید گیفت کارت اپل ونیز هزینه ای بیش خرید گیفت کارت اپل یک یورو هزینه خواهد داشت، حتی اگر در یک شب اقامت نداشته باشید.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*