افسر ارشد ارتش اتریش برای چند دهه به روسیه فشار آورد. | گیفت کارت
افسر نظامی اتریش چندین دهه ساخت اپل آیدی که به دلیل جاسوسی برای مسکو مشکوک ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*