افغانستان پیشنهاد آتش بس را با طالبان | گیفت کارت
یک آتش بس در روز دوشنبه در افغانستان آغاز خواهد شد خرید گیفت کارت اپل تا زمانی که طالبان حفظ خرید گیفت کارت اپل احترام به آن را داشته باشد، اشرف غنی گفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*