الکس جونز با وجود انفصال خرید گیفت کارت اپل ممنوعیت در توییتر باقی می ماند | گیفت کارت
علی رغم تعدادی خرید گیفت کارت اپل شرکت های تکنولوژیک که الکس جونز، نظریه پرداز توطئه را ممنوع کرده ساخت اپل آیدی، خواننده راست راست در توییتر باقی می ماند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*