ال چپا دختران جوان را به عنوان دختر ۱۳ ساله تجاوز می کند. بر اساس یک شاهد که در اسناد دادگاه های تازه منتشر نشده است، "ال چاپو" مواد مخدر و تجاوز جنسی افراد زیر سن قانونی را تجویز کرده و "ویتامین های" خود را "وی" نامیده اند. | گیفت کارت
نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*