انتشار گازهای سمی در دفن زباله های روسیه که موجب بیماری کودکان می شود | گیفت کارت
هیچ کس در دفن خود دفن زباله را دوست ندارد، مخصوصا زمانی که فرزندان آنها بیمار می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*