انسان توسط یک نهنگ گرفتار شده است و زندگی می کند تا داستان را بگوید | گیفت کارت
یک اپراتور تور که نزدیک به بلندی نهنگ فرو ریخت، گفته ساخت اپل آیدی که این تجربه او را تحقق بخشید که چقدر انسان کوچک ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*