انفجار آتشفشان هزاران ساله در بالی را ترک می کند | گیفت کارت
صدها نفر مجبور شده اند خرید گیفت کارت اپل خانه های خود فرار کنند خرید گیفت کارت اپل ۱۶۰۰۰ مسافر پس خرید گیفت کارت اپل انفجار آتشفشان در اندونزی، پروازهای خود را لغو کردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*