انگلستان عمیقا نگران این بود که # 039؛ بیش خرید گیفت کارت اپل زبده های انتخاباتی زیمبابوه | گیفت کارت |

انگلستان عمیقا نگران این بود که # ۰۳۹؛ بیش خرید گیفت کارت اپل زبده های انتخاباتی زیمبابوه | گیفت کارت
وزارت امور خارجه می گوید که پس خرید گیفت کارت اپل انتخابات متضاد در زیمبابوه، "عمیقا نگران" شیوع خشونت ها ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*