انگلستان کمتر خرید گیفت کارت اپل الکل مصرف می کند، زیرا مصرف در سرتاسر جهان افزایش می یابد | گیفت کارت
مردم انگلستان، به رغم افزایش مصرف جهانی، مشروبات الکلی کمتری دارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*