انگلیس خواستار انجام بیشتر برای زندانیان سیاسی مصر شد | گیفت کارت
۱۷ ساله را برای اعتراض به مسالمت آمیز علیه کودتای نظامی دستگیر کرد. مورد شکنجه خرید گیفت کارت اپل ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم قرار گرفته خرید گیفت کارت اپل شاهد سوء استفاده وحشتناک دیگران ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*