انگلیس در ماههای پس خرید گیفت کارت اپل قتل خشجگی، انگلیس، ۱۱٫۵ میلیون پوند سلاح را به عربستان سعودی فروخت. | گیفت کارت
دولت بریتانیا مجوز فروش حدود ۱۱٫۵ میلیون پوند تجهیزات نظامی به عربستان سعودی در سه ماه پس خرید گیفت کارت اپل قتل روزنامه نگار جمال خسگگی، خبرگزاری آسمان را یاد گرفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*