انگلیس سطح تهدید را برای پرسنل در عراق افزایش می دهد در برابر تهدید ایران | گیفت کارت
بریتانیا سطح تهدید را برای نیروهای بریتانیایی خرید گیفت کارت اپل دیپلمات های عراق افزایش داده ساخت اپل آیدی؛ چرا که منابع می گویند خطر امنیتی شدید ساخت اپل آیدی خرید گیفت کارت اپل ایران، آسمان اخبار می تواند نشان دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*