اوباما ستایش همسرش را "گرم" و # ۰۳۹؛ در پرتره های جدید | گیفت کارت
پرتره های رسمی ریاست جمهوری باراک خرید گیفت کارت اپل میشل اوباما در گالری پرتره ملی در واشنگتن منتشر شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*