اولین زن برای پوشیدن حجاب در دانمارک جریمه شده است | گیفت کارت
یک زن مسلمان، نخستین فردی ساخت اپل آیدی که در قانون جدیدی که در دانمارک جریمه شده ساخت اپل آیدی، تحت قوانین جدیدی قرار دارد که منع لباس پوشیدن را پوشش می دهد که در آن صورت عمومی ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*