اپل Emoji جدیدی برای نشان دادن ناتوانی ها ارائه می دهد | گیفت کارت
اپل یک سری خرید گیفت کارت اپل Emoji جدید برای ارائه نمایندگی بهتر افراد دارای معلولیت ارائه کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*