اپل Shazam در مقابل پرونده مسابقه قرار گرفته است | گیفت کارت
کمیسیون اروپا تحقیق گسترده ای را در مورد جذب اپل خرید گیفت کارت اپل برنامه موسیقی Shazam بریتانیا آغاز کرده ساخت اپل آیدی پس خرید گیفت کارت اپل پیدا کردن این معامله می تواند نگرانی های رقابتی را افزایش دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*