ایالات متحده تحریم هایی را علیه ایران و وزیر امور خارجه ۰۳۹ سال | گیفت کارت
ایالات متحده تحریم های مالی علیه وزیر امور خارجه ایران وضع کرده ساخت اپل آیدی ، آخرین اقدام در مبارزات انتخاباتی خود علیه تهران ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*