ایالات متحده تهدید کرده است که قضات را به عنوان ICC قاتل محاکمه کند | گیفت کارت
ایالات متحده تهدید کرده ساخت اپل آیدی که قضات دادگاه بین المللی کیفری را مورد محاکمه قرار دهد در صورت ادامه تحقیقات در مورد جرائم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان یا سایر اختلافات.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*