ایرانی که برای انگلستان جاسوسی کرد زندان برای ۱۰ سال زندان | گیفت کارت
یک ملیون ایرانی به مدت ۱۰ سال به اتهام جاسوسی برای انگلیس زندانی شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*