ایران به آتش ۲۰ موشک و # ۰۳۹؛ به گفته نیروهای دفاع اسرائیل، در اسرائیل در ارتفاعهای گلان | گیفت کارت
نیروهای ایران در سوریه حدود ۲۰ راکت در اهداف اسرائیل در ارتفاع های گلان را اخراج کرده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*