ایسلند برای اولین یخچال و فریزر گمشده تغییر آب و هوا سوگواری می کند | گیفت کارت
ایسلند با اولین یخچال خود که در اثر تغییرات آب خرید گیفت کارت اپل هوا خرید گیفت کارت اپل دست داده خداحافظی کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*