این چیزی است که در بازرسی سلاح های شیمیایی اتفاق می افتد | گیفت کارت
امروز بازرسان شیمیایی سلاح به دوما، محل حمله شیمیایی مشکوک اجازه داده می خرید گیفت کارت پلی استیشن. شغل آنها این ساخت اپل آیدی که بررسی کنند که چه اتفاقی در سایت رخ داده ساخت اپل آیدی. اما آنچه واقعا در آن دخیل ساخت اپل آیدی چیست؟


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*