این یک پرنده کوچک دینو یک بار زمین را پرتاب کرد | گیفت کارت
یک مطالعه جدید میگوید که اسکلت یک پرنده کوچولو پر خرید گیفت کارت اپل ماوراء طبیعت ممکن ساخت اپل آیدی دانشمندان را به یادگیری نحوه تکامل گونههای پرندگان کمک کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*